Поглед към Иран – лекция и среща с Наби Масуми / 04.12.2018, 19:30 ч. / София

Фотосинтезис Арт Център, кафе-галерия | 04 Декември 2018 от 19:30 до 21:00 ч.
Начало: 04.12 (вторник), 19.30 часа 
София, бул. "Васил Левски"57
 
Иран е прелестна земя с разнообразна и сложна култура. Стихът на Руми: "Ти не си един, а хиляда в един", освен че показва дълбоката персийска суфистка философия, също е чудесен израз, който можем да използваме, говорейки за персийската земя на Иран. Можем да кажем: “Иранската нация не е само една нация, а хиляда нации в една.”
 
Иранската култура е същността на персийското наследство на човешките иновации и въжделения. Поезията, философията, картините, природните красоти, костюмите, традициите и архитектурните шедьоври на персийската земя са добре съхранени в Иран.
 
Набиола Масуми, поет и философ, ще разгледа различните аспекти на иранската култура, както и духовността на персите във Photosynthesis Gallery.

Той ще даде информация за различни етнически групи в Иран, различни религиозни поверия и ще ви запознае накратко с персийските поети в галерията, докато фотоизложбата, посветена на иранския номадски живот на г-н Ешаг Агаей – известен ирански фотограф – е все още изложена със съдействието на Иранския културен център.
 
 За всички, които искат да видят забележителни фотоси от Иран и да научат повече за тази невероятна земя на древна цивилизация, тази среща ще представи много добра възможност.
 
Лекцията ще бъде онагледена с много фотоси от Иран, които ще представят темите на дискусията.
Предвидено е участие и на посетителите за споделяне на впечатления, въпроси и мнения.
Glimpse to Iran
with Nabi Masoumi 
 
Iran is a beautiful land with a diverse culture. Rumi’s verse; “You are not one, but one thousand in one”, though shows a deep Persian Sufi philosophy, it is also a good expression to talk about the Persian Land of Iran. Iranian nation is not one nation, but one thousand nations in one! 

Iranian culture is the essence of Persian heritage of human innovation and aspiration. Poetry, philosophy, paintings, natural beauties, costumes, traditions and architectures of Persian land, is well preserved in Iran. 

Mr. Nabi Masoumi, Poet & Philosopher, will discuss the different aspects of the. Culture as well as the spirituality of Persians at the Photosynthesis Gallery. 

He will give an introduction on different ethnic groups of Iran, various religious believes and will talk briefly about Persian poets at the Gallery while the Photo exhibition of Iranian Nomadic life from the famous Iranian Photographer Mr. Eshagh Aghaei, with cooperation of Iranian Cultural center, is already installed at the Venue. 


For people who want to see photos of Iran and to learn more about this amazing land of civilization, its the best opportunity to attend the talk. 

The talk will be delivered by showing photos of Iran, which will be the main subject. Discussion time will also be reserved for audiences. 
 
 
Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии