Жива поезия - фотографии на Патрик Томбел / 22.03 - 17.04.2019 / София

Фотосинтезис Арт Център, кафе-галерия | 22 Март 2019 - 17 Април 2019
*For English scroll down

Откриване: 22.03 (петък) 2019, 19:00 ч.
във Фотосинтезис Арт Център, кафе-галерия,
София, бул. "Васил Левски"57


Да правиш снимки, значи да наблюдаваш света, да го разбираш и да го обичаш. 
Фотографията е изкуството да уловиш душата на мига, да уловиш екстремната точка на настоящето, така че то да спре за миг и да изчезне.

“Идеята на тази изложбата във Фотосинтезис е да покаже как фотографията ми помогна да опозная себе си и да разбере света в който съм роден. Тя ми помогна да развия сетивност към емоциите, които изпитват другите, да разберат техните желания, техните вярвания и тяхната култура. Докато снимах се научих да бъда отворен към света и да откривам красотата и дълбокия смисъл на човешкия живот.

Разглеждането на  тази изложба, ще ви поведе по моя житейски път, сред хората. Пожелавам ви приятни изживявания!”
 
Патрик Томбел е фотограф на свободна практика. Наблюдението на човешкото същество е в основата на неговата фотографска работа. Той е член-основател на The Frisko Collective, организация която приветства работата с други фотографи.
Alive poetry
Photographs /1970 – 2018/
Patrick Tombelle 

Opening: 22 of March, 2019 I 7:00 pm

Taking pictures is looking at the world to understand and love it To photograph is capturing the soul of a moment; it’s to capture the extreme point of present in order that this present, for only a moment, stops to disappear. 

The idea behind this exhibition in « Photosynthesis » is to show how photography helped me to know who I was and to make me understand the world in which I was born.

Photography helped me to discover other human beings from the world. I really wanted to see and understand what kind of activities human beings needed to do during their life. Photography helped me to become sensible to the feelings people have, understand their desires, their beliefs and their culture. When taking pictures, I learned to become open to the world and to discover the beauty and the deep meaning of human life.

Watching the photographs of this exhibition will bring you on the human path that I travelled through my life. I wish you a pleasant experience! »

Patrick Tombelle is a  freelance photographer. The observation of the human being is the basis of his photographic research. He is a founding member of The Frisko Collective and is open to welcome other photographers in that.// Изложби / Изложби | PhotoSynthesis | Март 22, 2019

Фотогалерия: Жива поезия - фотографии на Патрик Томбел / 22.03 - 17.04.2019 / София

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии