Често задавани въпроси

  Вижте тук някои от най-често задаваните въпроси и техните отговори: 


***
Въпрос: Какво представлява общността на PHS.BG?  
Отговор: PHS.BG е онлайн продължението на мястото за фотография, хора и идеи PhotoSynthesis, което заедно с вас създаваме вече почти десет години. 

Продължаваме да мечтаем за среда за споделяне на творчество и красота, за усъвършенстване и приятелско общуване без свръх амбиции, спортна злоба и подхранване на собственото его на всяка цена. 

Надяваме заедно да превърнем тази страница в едно истинско място за фотография, хора и идеи в мрежата, в което всеки да намери това, което търси - от среда за споделяне и дискутиране на идеи до инструментите за тяхното пресъздаване, онлайн галерия за стойностна фотография, календар за интересни събития, статии с полезна информация, оживени форуми и място за много хора, за които творчеството е вътрешна необходимост, а споделянето - искрена радост. 

Уверени сме, че заедно можем да постигнем всичко това и много повече, достатъчно е всеки от нас да го пожелае, да спазваме добрия тон и да проявяваме критичност не само към останалите, а най-вече към себе си. :-) 

Към началото

***
В: Как да се включа в общността? 
О: Необходимо е само да се регистрирате и да активирате профила си чрез връзката, която ще получите от нас на електронния адрес, използван за регистрацията. Моля, проверете папката СПАМ, ако не получите нашето съобщение

Внимание! Можете да промените потребителското име, генерирано от системата, по свое желание само преди да сте създали някакво съдържание. Потребителското име може да бъде променено само веднъж, така че бъдете наистина внимателни! ;-) 

Ако вече имате профил в http://printcenter.bg/, можете да влезете в системата от този адрес и да потвърдите, че имате желание профилът ви да е активен и в нашата общност. Ако сега се регистрирате в PHS.BG, то профилът ви тук е валиден и за http://printcenter.bg/. 

Към началото

***
В: Какви видове профили има в общността? 

О: В PHS.BG има три вида профили (акаунти) - Стандартен потребителски акаунт, ПРО потребител и Куратор  

Стандартен потребителски акаунт

Като притежател на стандартен потребителски акаунт можете:
- да качвате до 20 единични снимки и 5 фото-есета или фото-книги всеки месец (след достигане на общо 20 снимки, за да качите следваща снимка е необходимо да сте гласували за поне 3 снимки на други автори, независимо дали е започнал нов месец. Гласуването се натрупва – т.е. ако вече сте гласували за 30 снимки преди да достигнете квотата от 20 качени, то можете безпроблемно да качите още 10, без да се налага да гласувате допълнително.)
- да предлагате до 1 снимка месечно за объждане в модул „Критика“
- да станете Про потребител на ФотоСинтезис 
- да коментирате и гласувате за произведения на други автори
- да създавате и да обсъждате разнообразни теми във форумите
- да предлагате за публикуване разнообразни новини и статии, свързани с фотографията
- да участвате в нашите конкурси и да получавате награди (според правилата за всеки отделен конкурс)

Про потребител 

Като Про потребител на ФотоСинтезис можете:
- да правите всичко, което можете да правите със стандартен акаунт и още:
- да прибавяте до 50 единични снимки и 8 фото-есета или фото-книги всеки месец(след достигане на общо 50 снимки, за да качите следваща снимка е необходимо да сте гласували за поне 3 снимки на други автори, независимо дали е започнал нов месец. Гласуването се натрупва – т.е. ако вече сте гласували за 30 снимки преди да достигнете квотата от 50 качени, то можете безпроблемно да качите още 10, без да се налага да гласувате допълнително.)
- да предлагате произведения за тематичните галерии на сайта „Избрано“ (как става това?)
ако в продължение на 6 месеца нито една от качените от вас фотографии не попадне в тематичните галерии на сайта „Избрано“, губите възможността да подбирате фотографии за „Избрано“; ако в следващите два месеца 3 от вашите нови фотографии влязат в „Избрано“, отново ставате Про потребител

Куратор

Като куратор на ФотоСинтезис можете: 
- да правите всичко, което можете да правите с Про акаунт и още:
- да одобрявате предложените от Про потребителите на сайта фотографии за публикуване в галериите „Избрано“. 

Как можете да станете Про потребител на ФотоСинтезис?

Можете да станете Про потребител на ФотоСинтезис като предлагате своите произведения за обсъждане и гласуване в модул „Гласуване“ - ако 10 от фотографиите ви влязат в тематичните галерии на сайта „Избрано“, вие също стававате Про потребител. Ако в продължение на 6 месеца нито една от качените от вас фотографии не попадне в тематичните галерии на сайта „Избрано“, губите възможността да подбирате фотографии за „Избрано“; ако в следващите два месеца 3 от качените нови фотографии влязат в „Избрано“, отново ставате Про потребител. Можете да станете Про потребител и като се свържете с администрацията на сайта. Кураторите на ФотоСинтезис ще разгледат вашия профил и ще вземат решение. Евентуален отказ е окончателен за следващите 3 месеца. 

Как можете да станеш Куратор на ФотоСинтезис?

Ако имате желание да се включите като Куратор на ФотоСинтезис, можете да се свържете с администрацията на сайта – ние ще разгледаме вашия профил и ще вземем решение. Евентуален отказ е окончателен за следващите 3 месеца. 

Към началото

***
В: Как се подбират фотографии за галериите на сайта? 
О: Подбор на снимки за тематичните галерии на сайта:
Фотографиите, които са предложени за обсъждане и гласуване в модул „Гласуване“, влезли са в галериите „Рейтинг“ (получили са поне 5 оценки от потребителите), попадат в тематичните галерии на сайта „Избрано“, ако са оценени от поне 3 Про потребители с оценка 5 или 6 и одобрени от поне един Куратор на сайта.

Към началото

***
В: Как се оценяват произведенията, публикувани в PHS.BG? 
O: Системата за оценяване и подбор на фотографиите е подчинена на стремежа за създаване на стойностна онлайн галерия, която да носи радост и удоволствие за сетивата. Всеки участник в общността може да публикува свои фотографии, които желае да сподели, в раздел "Гласуване", където те могат да бъдат оценявани от останалите участници в общността с оценка от 2 (слаб) до 6 (отличен). 

Оценка 2 (слаб) не влияе на средната оценка за рейтинга на фотографиите.

Даването на оценка 2 се счита за предложение фотографията да бъде премахната от галериите на сайта. Дали това да се случи ще преценяват модераторите и кураторите.

Оценяването на фотографиите е възможно единствено в раздел "Гласуване", където фотографиите са показани без името на техния автор и споделянето на конкретна фотография с цел привличане на гласове и рейтинг е невъзможно. 

Системата за оценяване на фотографски проекти (фотографски книги и фото-разкази) работи на същия принцип. 
 

Към началото

***
В: Как мога да публикувам произведение? 
О: Всеки регистриран участник може да публикува единична фотография, фото-книга или фото-есе (фото-разказ) като избере една от директните връзки в потребителското меню, което се отваря при поставяне на курсора върху профилната снимка в горния десен ъгъл на страницата или като използва секция "Произведения" в профила си.   


Към началото

***
В: Как мога да редактирам вече публикувано произведение? 
О: Можете да редактирате вече публикувано произведение като използваште секция "Произведения" във вашия профил. При използване на бутона за активиране на режима за редакция, под произведенията се визуализират иконки, които ви позволява да промените различни параметри. 

Внимание! Ако за произведението, което искате да редактирате, вече има дадена оценка или коментар, редакцията е невъзможна!  

Към началото

***
В: Как мога да изтрия вече публикувано произведение? 
О: Можете да изтриете вече публикувано произведение като използвате секция "Произведения" във вашия профил. При активиране на режима за редакция посредством предвидения за целта бутон, под произведенията се визуализира малко кошче за боклук, което ви позволява да изтриете произведението. 


Към началото

***

В: Какви фотографии мога да публикувам? 
О: Необходимо е файловете да бъдат във формат jpg, с препоръчителен размер не по-малък от 1920х1080 пиксела. При качване на по-големи изображения, те ще бъдат автоматично оразмерявани. Максималният допустим размер на файла е 20MB.  

Допустимо е публикуването единствено на фотографии, на които участникът в общността е автор и притежава съответните права. 

Това е курирана страница за качествена фотография. Препоръчваме страницата да не се използва за семеен албум. Забранено е публикуването на изображения, които нарушават законовите разпоредби, правилата за използване на системата на PHS.BG, етичните правила, елементарната естетика и добрия тон. Фотографиите, публикувани в "Гласуване" не трябва да съдържат елементи, които идентифицират техния автор. Администрацията си запазва правото да отстранява по свое усмотрение всяка фотография, която счита за неподходяща. 

Всеки участник носи пълната отговорност за съдържанието, което генерира на страницата, включително публикуваните изображения. При системна злоупотреба профилът на съответния участник ще бъде заличен. 

Към началото

***
В: Какви фото-книги мога да публикувам
О: Всеки участник може да избира между три различни формата фотографски книги, които може да публикува в PHS.BG, а при желание и да поръча отпечатана на хартия с фотографско качество чрез профила си в http://printcenter.bg/, който се създава едновременно с профила в PHS.BG. Чрез профила си в 
http://printcenter.bg/ всеки участник може да избере още много различни видове фотографски книги, които да поръча, отпечатани на хартия, без обаче да може да ги публикува като проекти в PHS.BG. 

Необходимо е използваните фотографии да са с подходящ размер за полето на страницата, в което ще бъдат поставени (нашето приложение за създаване на фото-книги ще сигнализира, ако това не е така). Препоръчваме фото-книгите да не съдържат празни страници. 

Препоръчваме фото-книгите, публикувани в общността да се са тип семеен албум. Забранено е публикуването на фото-книги, които нарушават законовите разпоредби, правилата за използване на системата на PHS.BG, етичните правила, елементарната естетика и добрия тон. Администрацията си запазва правото да отстранява по свое усмотрение всяка фото-книга, която счита за неподходяща. 

Всеки участник носи пълната отговорност за съдържанието, което генерира на страницата, включително публикуваните фото-книги. При системна злоупотреба профилът на съответния участник ще бъде заличен. 

Към началото

***
В: Какви фото-проекти (фото-разкази) мога да публикувам? 
О:
Всеки участник може да публикува фотографски проекти на различна тематика, комбинирайки фотографии, текст и видео-файлове по свое усмотрение. Необходимо е използваните фотографии да бъдат във формат jpg, не по-малки от 980 пиксела по дългата страна и не по-големи от 5MB. Можете да използвате код за вграждане на видео от повечето платформи за видео споделяне, като youtube, vimeo и др.

Препоръчваме фото-проектите, публикувани в общността да не са тип семеен албум. Забранено е публикуването на фото-проекти, които нарушават законовите разпоредби, правилата за използване на системата на PHS.BG, етичните правила, елементарната естетика и добрия тон. Администрацията си запазва правото да отстранява по свое усмотрение всеки проект, който счита за неподходящ. 

Всеки участник носи пълната отговорност за съдържанието, което генерира на страницата, включително публикуваните фото-проекти. При системна злоупотреба профилът на съответния участник ще бъде заличен. 

Към началото

***
В: Какво представляват галериите "Избрано"? 
О: Тематичните галерии "Избрано" съдържат всички фотографии, подбрани от ПРО потребителите и Кураторите на ФотоСинтезис от раздел "Гласуване". Всяка фотография, независимо от кой участник в общността е публикувана, може да бъде включена в галериите "Избрано" само след като бъде публикувана в "Гласуване", бъде оценена от поне 3 ПРО потрeбители с 5 или 6 и одобрена от поне един Куратор. 

Галериите "Избрано" са видими за всички посетители на страницата, независимо дали са регистрирани участници или не.  

Към началото

***
В: Какво представлява раздел "Гласуване"? 
О: "Гласуване" е мястото, където всеки регистриран участник може да публикува своите фотографии и да оценява фотографиите на другите участници. Това е мястото, където ПРО потребителите и Кураторите на ФотоСинтезис могат да подбират фотографии, които да преминат от "Гласуване" в селекцията, представена в раздел "Избрано". Всяка фотография, независимо от кой участник в общността е публикувана, може да 
 бъде публикувана в "Гласуване", бъде оценена с 5 или 6 от поне 3 ПРО потребители и одобрена от поне един Куратор. 

В раздел "Гласуване" фотографиите се зареждат за преглед и оценяване на случаен принцип, без авторите им да бъдат упоменати и споделянето на конкретна фотография с цел привличане на гласове и рейтинг е невъзможно. Даването на оценка или маркирането на фотография за галериите "Избрано" е възможно единствено в раздел "Гласуване". 

Всяка фотография, която премине в "Избрано", вече не се визуализира в "Гласуване". 

Към началото

***
В: Какво представлява раздел "Критика"? 
О: Всеки регистриран участник може да публикува по 1 фотография в раздел "Критика" всеки месец, за да получи съвети как да подобри работата си. 

В раздел "Критика" детайлни оценки и коментар към произведението могат да оставят само ПРО потребителите и Кураторите на ФотоСинтезис, като тези коментари се визуализират в отделна секция на страницата на съответното произведение. 


Към началото

***
В: Какво представлява раздел "Рейтинг"? 
О: В раздел "Рейтинг" са включени всички фотографии, публикувани от техните автори в "Гласуване", подредени по общата оценка, дадена им от останалите участници в общността. Ако има фотографии с еднаква обща оценка, например 6.00, то те се подреждат според броя на гласувалите, т.е. фотографията с обща оценка 6.00 от 20 гласували, ще бъде по-високо класирана от фотографията с оценка 6.00 от 10 гласували. 

За да бъде видима една фотография в "Рейтинг", е необходимо тя да бъде публикувана в "Гласуване" от нейния автор, да е била оценявана поне един месец и за нея трябва да са дали оценка поне 5 от участниците в общността, като един от тях да е регистриран поне преди един месец. Това има за цел да елиминира гласове от профили, регистрирани специално с цел да се оцени конкретна снимка.

Към началото

***
В: Какво представлява "Снимка на деня"? 
О: "Снимка на деня" представя фотографията, която е получила най-висока обща оценка от участниците в общността за последните 15 дни. 

Ако има фотографии с еднаква обща оценка, например 6.00, то те се подреждат според броя на гласувалите, т.е. фотографията с обща оценка 6.00 от 20 гласували, ще бъде по-високо класирана от фотографията с оценка 6.00 от 10 гласували.

За да може една фотография да бъде избрана за "Снимка на деня" от участниците в общността, е необходимо тя да бъде публикувана в "Гласуване" от нейния автор и за нея трябва да са дали оценка поне 5 от участниците в общността. 

Към началото

***
В: Как да публикувам коментари? 
О: Всеки регистриран участник може да публикува коментари във форумите, клубовете, към новини, статии и произведения. 

Препоръчваме коментарите да бъдат свързани с конкретната тема или произведение, да бъдат конструктивни и да са на кирилица. Забранено е публикуването на коментари, които нарушават законовите разпоредби, правилата за използване на системата на PHS.BG, етичните правила, елементарната етика и добрия тон. Администрацията си запазва правото да отстранява по свое усмотрение всеки коментар, който счита за неподходящ. 

Всеки участник носи пълната отговорност за съдържанието, което генерира на страницата, включително публикуваните коментари. При системна злоупотреба профилът на съответния участник ще бъде заличен. 

Към началото

Ако не сте успели да намерите отговор на въпросите, които ви интересуват, можете да ни пишете на moderator@photosynthesis.bg и ние ще ви отговорим при първа възможност. 

А сега, активирайте своя профил и се забавлявайте в приятна фото-компания :-)

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии