BULB Collective - фотографска изложба / 18.01 - 12.02.2018 / София

ФОТОСИНТЕЗИС АРТ ЦЕНТЪР, КАФЕ-ГАЛЕРИЯ | 18 Януари 2018 - 12 Февруари 2018
Откриване: 18.01. (четвъртък), 19:00 ч.
София, бул.”Васил Левски”57
Изложбата може да бъде видяна до 
12.02.2018 г. 

Среща с Корнелиу Раду Сарион, Ирис Мариа Туса, Свилен Начев: 18.01.2018г. от 20.00 часа
Портфолио ревю с Корнелиу Раду Сарион, Ирис Мариа Туса, Свилен Начев: 19.01.2018г. от 16.30 часа в кафе-галерията на ФотоСинтезис Арт Център.


През януари 2015г., канейки шестима фотографи от Букурещ, Михаил Мосхолиос основава фотографския колектив BULB (Bucharest Urban League of photographers for the Balkans). В момента в колектива членуват 45 фотографи от Румъния, България, Турция, Гърция и Кипър. Те следват еднакво виждане, но не и еднаква перспектива, за да се получи необходимата "полифония" в изключително амбициозното си усилие да обхванат всички аспекти на балканския неореализъм.

BULB Collective е участвал в проекти на Балканите и по света, изложби в европейски галерии, задачи в сътрудничество с фото клубове, семинари, публикува фотокниги и др. В продължение на две години, освен други проекти, BULB публикува две книги от над 100 страници и проведе две международни изложби. Предстои публикуването на още две книги през 2018г..

През 2017 г. BULB бе официално представен колектив на най-престижния фестивал за стрийт фотография в света - Miami Street Photography Festival 2017. Това бе огромна чест за нас и признание за нашата работа.

BULB Collective е един от основните организатори на Phos Street Photography Festival 2017 в Атина, Гърция.

Откриването на изложбата ще бъде от 19.00 часа на 18.01. (четвъртък), а от 20.00 часа ви каним на среща сКорнелиу Раду Сарион, съоснователна BULB Collective и фотографите Ирис Мариа Туса и Свилен Начев. 

На 19.01 (петък) от 16.30ч. ви каним на портфолио ревю с Корнелиу Раду Сарион, Ирис Мариа Туса, Свилен Начев – със свободен вход и без предварителна регистрация в кафе-галерията на ФотоСинтезис Арт Център.


Корнелиу Раду Сарион живее в Букурещ, Румъния. Завършил е теоретична физика, доктор по философия и кандидат доктор по фотография в CESI (Център за високи постижения в изображението към Букурещкия университет), съосновател на BULB Collective, лектор с работилници и семинари по фотография, участвал в множество изложби и проекти в Румъния и чужбина.
"Ако помислим за дадена снимка като за език, тогава снимката трябва да изрази както пространството, така и времето; времето, не като чисто физически параметър, а като възбуждане на емоция в наблюдаващия."

Ирис Мариа Туса, доктор по биология, студент във фотографското училище "Франциск Мраз", пълноправен член на BULB, член и администратор на Street Core Photography. Лектор с работилници за фотография в Румъния, участник в много групови изложби и фото книги както в Румъния, така и в чужбина. Победител в международния конкурс с оценяващ Катерина Статополу - куратор в Музея на модерното изкуство (MoMA)в Ню Йорк. Автор на фото книгата "Антарктика - място извън времето".
"За мен фотографията е удоволствието от опознаването и себеопознаването. Чрез нея с помощта на камерата си създавам нова интерпретация на външния свят. Мисля, че кадрирането е от съществено значение за този процес. Снимката трябва да изненадва, интригува, дори не е нужно да я разберем напълно. Натрупването на различни състояния в кадъра има за цел да ни накара да погледнем вътре в душите си."

Свилен Начев е роден през 1979 г. в гр. Свищов. Интересува се от фотография още от тийнеджърските си години, но на улицата снима от 2011г. От януари 2017г. е член на фотографския колектив BULB. През 2017 г. печели голямата наградата на BG Press Photo и наградата за хуманистична фотография "Шаварш Артин" с фотосерията си "Персин", печели "Фотоакадемика 2017" за репортажна фотография, финалист на някой най-престижните фестивали за стрийт фотография в света - Маями, Атина и Брюксел, през същата година. 
"За мен фотографията е страст, забавление, бягство от обикновеното, изразно средство и способ за документиране на живота. Причините да снимам са - да опитвам да правя все по-добри снимки, да откривам скрити неща в ежедневието и да оставя поглед за сегашния живот на следващите поколения."The BULB Collective has been founded in January 2015 by Michail Moscholios after inviting 6 Bucharest photographers to join him and it presently consists of 45 photographers from Romania, Bulgaria, Turkey, Greece and Cyprus, active in urban (and rural) photography with an expressive shift to include highly aesthetic and poetic images in their assignments.  They share the same vision but not the same perspective which gives the necessary "polyphony" in their extremely ambitious endeavour to cover all the aspects of the Balkan neorealism.

Their visual signatures aspire to create iconic images and to be the best in metamorphosing and interpreting all aspects of life in this highly contradictory and fascinating part of the world. The BULB Collective holds projects in the Balkans and beyond, exhibitions in European galleries, assignments in cooperation with foreign and local Photo Clubs, workshops, residential seminars, publishes photobooks etc.
In 2 years, among other projects, BULB published two over a 100-page books and held two international exhibitions.
In 2017 BULB was featured collective at the one of the most prestigious festivals about street photography in the world - Miami Street Photography Festival 2017.
BULB Collective is one of the main organisers to PhoS Street Photography Festival 2017 in Athens, Greece.

Corneliu Radu Sarion lives in Bucharest, Romania. Licensed in Theoretical Physics. PhD in Philosophy; PhD candidate CESI (Center Of Excellence In Image Study - University of Bucharest) with a thesis on photography. Co-founder of BULB Collective. Lecturer within workshops and seminars on photography, group photo exhibitions and projects in Romania and abroad.
"If we think about a photo as at a language, then, the photo must express both, the space and the time; the time, not as a purely physical parameter, but as a budding of being, through emotion, of the one who looks."

Iris Maria Tusa, PhD in Biology, former student of Francisc Mraz Photography School, full Member of BULB Community, member and administrator on Street Core Photography Group. Lecturer within workshops on photography in Romania, participated in group exhibitions and photo books in Romania as well as abroad. Won an international photo contest judged by Katerina Stathopoulou – curator at the Museum of Modern Art (MoMA), New York and published a photo book, Antarctica. A place beyond time.
"For me, photography is a joy of knowledge and self-knowledge. Through it, with the help of my camera, I create a new interpretation of the outside world. I think that the frame construction is essential in this process. The picture must surprise, intrigue, we should not be able to fully understand it. The cumulation of atmospheres from a picture is meant to make us wish to look inside our souls."

Svilen Nachev is born in 1979 in the small bulgarian town of Svishtov located on Danube river. He's interested in photography since his teens, but started shooting the streets in 2011. Member of BULB from January 2017. In 2017 won 1st prize on BG Press Photo and the prize for humanitarian photography on the name of "Shavarsh Artin" for his photo project "Persin", won "Photoacademica 2017" for reportage photography, finalist at the one of the most prestigious festivals about street photography in the world - Miami, Athens and Brussels, in the same year.
"For me photography is passion, enjoyment, an escape from the ordinary, way of documenting life and expressing myself. My main reason to shoot is to take better pictures, exploring the streets for something hidden and to catch a glimpse of what life was like for the next generations."

 
// Изложби / Изложби | PhotoSynthesis | Януари 18, 2018

Фотогалерия: BULB Collective - фотографска изложба / 18.01 - 12.02.2018 / София

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии