Нещата, които остават - Томаш Томашевски / Майсторски клас и портфолио ревю / 05.06.2019, 18:00 ч. / София

Фотосинтезис Арт Център, кафе-галерия | 05 Юни 2019 от 18:00 до 20:00 ч.
Начало: 05.06.2019 18:00 ч.
София, бул. "Васил Левски"57

 
“Съвременните тенденции насърчават еднаквостта. Ние се приспособяваме към другите, убедени, че в края на краищата всички сме еднакви. Това ми се струва абсурдно. Не можем да бъдем еднакви, защото нямаме еднакви преживявания.”
Томаш Томачевски


По време на майсторския клас Томас Томашевски ще сподели своя опит, ще представи свои проекти и ще си остави време, за да се срещне с посетителите и да разгледа техни проекти.

Томаш Томашевски е доктор на изящните изкуства в Академията във Варшава и е член на Съюза на полските художествени фотографи, агенциите Visum Archiv в Хамбург, Германия и National Geographic Creative, Вашингтон, и дружеството American Society of Media Photographers. Специалист е по журналистическа фотография и снимките му са публикувани във вестници и списания в цял свят: National Geographic, Stern, Paris Match, GEO, New York Times, Time, Fortune, Elle и Vogue. Той е автор и на редица книги, сред които са "Remnants: The Last Jews of Poland", "Gypsies: The Last Ones"; "In Search of America", "In the Centre", "Astonishing Spain", "A Stone’s Throw", "Overwhelmed by the Atmosphere of Kindness", "Things that last", и е участвал в илюстрирането на над дузина колективни издания. Има много самостоятелни изложби в САЩ, Канада, Израел, Япония, Бразилия, Мадагаскар, Холандия, Германия, Франция, Италия, Индонезия и Полша. Томаш е носител на много полски и международни награди. В продължение на над двадесет години е сътрудник на списание National Geographic в САЩ, в което са публикувани осемнадесет от фотоесетата му. Томаш е преподавал фотография в Полша, САЩ, Германия и Италия.
 
Вижте повече тук: http://academy.tomasztomaszewski.com/en/

 


THINGS THAT LAST
Tomasz Tomaszewski
Masterclass and portfolio review 
05.06.2019, 18:00 
Photosynthesis art center - Coffee gallery

„Current trends promote uniformity. We adapt ourselves to others, convinced that after all, we are all the same. It seems absurd to me. We cannot be the same for we have no access to the same experiences.“ – Tomasz Tomaszewski
Tomasz Tomaszewski will share his experience, will show his projects and will review portfolios of the audience. 
Tomasz Tomaszewski has a Ph.D. from the Academy of Fine Arts in Warsaw. He is a member of the Union of Polish Art Photographers, the Visum Archiv Agency of Hamburg, Germany, the National Geographic Creative Agency of Washington D.C., and the American Society of Media Photographers.
He specializes in journalistic photography and has had his photos published in major newspapers and magazines worldwide including National Geographic Magazine, Stern, Paris Match, GEO, New York Times, Time, Fortune, Elle, Vogue. He has also authored a number of books, including Remnants: The Last Jews of Poland, Gypsies: The Last Ones; In Search of America, In the Centre, Astonishing Spain, A Stone’s Throw, overwhelmed by the Atmosphere of Kindness, Things that last, and has co-illustrated over a dozen collective works.
HHe has held numerous individual exhibitions in the USA, Canada, Israel, Japan, Brazil, Madagascar, the Netherlands, Germany, France, Italy, Indonesia and Poland. Tomasz is the recipient of many Polish and international awards for photography. For over thirty years he has been a regular contributor to National Geographic Magazine USA in which eighteen of his photo essays have been publishedpublished. Tomasz has taught photography in Poland, the USA, Germany and Italy.

http://academy.tomasztomaszewski.com/en/ 

Фотогалерия: Нещата, които остават - Томаш Томашевски / Майсторски клас и портфолио ревю / 05.06.2019, 18:00 ч. / София

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии