Лекция на професор Вацлав Мацек (Словакия) с участието на Цветан Томчев / 22.09.2017, 19:00 ч. / София (видео)

ФотоСинтезис Арт Център, кафе-галерия | 22 Септември 2017 от 19:00 до 21:00 ч.
Лекция на професор Вацлав Мацек с участието на Цветан Томчев 
и представяне на енциклопедия „История на европейската фотография 1900 – 2000“

Начало: 22 септември 2017 г. (петък), от 19:00 ч.
във ФотоСинтезис Арт Център, кафе-галерия,
София, бул. "Васил Левски" 57
Вход свободен!

(scroll down for English)


„История на европейската фотография1900-2000 г.“ е първата всеобхватна енциклопедия за историята на фотографията през 20 век, която представлява изследователски проект с международно участие в общоевропейски мащаб. Изданието е разделено на три тома/периода: том 1 - 1900-1938 г., том 2 - 1939-1969 г. и том 3 - 1970-2000 г.
Всеки том на енциклопедията е организиран азбучно по държави (общо 35 на брой). Експерти фотографи участват с изследване върху фотографската история на собствената си страна . Освен основните изследвания всяка книга съдържа богат допълнителен материал, биографии на включените фотографи, времеви схеми, които ще показват важните културни, социално-политически и технологично-фотографски събития във всяка държава през избраната епоха. Всяка книга разполага с два типа индекси – с изредените фотографи и с други исторически имена и събития. Координатор на проекта е проф. Вацлав Мацек, председател на асоциация FOTOFO, преподавател в Университета за сценични изкуства в Братислава и директор на фестивала Месец на фотографията в Братислава.

Основната цел на проекта е да се запълнят празнотите в теорията на фотографията. За разлика от досегашните издания, съсредоточени върху водещите европейски държави в сферата на фотографията – Франция, Великобритания или Германия, енциклопедията предлага пълен преглед на развитието на фотографията през 20 век - от Исландия до Русия и от Скандинавия до Средиземноморието. Изданието в три тома също си поставя за цел да се превърне в значима основа, на която да могат да стъпят бъдещите общоевропейски изследвания в сферата.

Енциклопедията се разгръща в повече от 2000 стр. и съдържа повече от 1800 фотографии от прочути имена като Ласло-Мохоли Наги, Артур Бенда, Рене Магрит, Пол Нуже, Франтишек Дъртикол, Яромир Функе, Едит Тудор-Харт, Пол Наш, Брасай, Андре Кертеш, Луиджи Веронези, Викачи, Ирена Блухова, Александър Родченко, Мартин Пар, Антонин Краточвил, Антон Корбин и много други.

Изданията са публикувани на английски език и са предназначени за всички, които се интересуват не само от история на фотографията, но и от историята на отделните европейски държави, развитието на фотографията и политическия контекст в избрания период. 

В лекцията ще участва Цветан Томчев, автор на текста за българската фотография публикуван в IIIти том на енциклопедията.

 
Вацлав Мацек (р. 19.6.1952) е словашки театрален и филмов критик. След като завършва специалност Филмова и театрална теория в Карловия университет в Прага, той работи като сътрудник за Института по изкуства към Словашката академия на науките (1986-1990), куратор на фотографски колекции към Словашката национална галерия и главен редактор на фотографското списание „Ιmago“ (1995-2010). Понастоящем е преподавател във Факултета по кино и кинознание към Академия за сценични изкуства, директор на Централноевропейския дом по фотография, организатор на фестивала „Месец на фотографията“ в гр. Братислава и инициатор на международния проект „История на европейската фотография от ΧΧ в.“. Автор е на книгите „Ело Хавета“ (1990), История на словашкото нонфикшън кино (1992), „Душан Ханак“ (1996), „Словашката фотография през 60-те“ (1990), „Словашката художествена фотография. 1982-1997.“, „История на Словашката кинематография“ (в съавторство с Елена Паштекова), „Словашката фотография. 1925-2000“ (в съавторство с Аурел Храбусицки), „Стефан Ухер“ (2002), „Ян Кадар“ (2011), „История на европейската фотография. 1900-1938“ (2010).

Цветан Томчев е фотожурналист, изследовател на историята на българската репортажна фотография, преподавател в НБУ и организатор на конкусрсите за репортажна фотография Бг прес фото.

*Лекцията ще се проведе на английски език!

Как протече лекцията - вижте тук:
----------------------------------------------------

Lecture by professor Vaclav Macel and with the participation of Tsvetan Tomchev and presentation of the encyclopedia "History of European Photography 1900 - 2000" 

Photosynthesis, 57 Vasil Levski blvd 
22 September
19:00

This encyclopedia is the greatest publishing achievement by FOTOFO and its director, Prof. Václav Macek, who cooperated with dozens of other professionals to bring this project to completion. The History of European Photography 1900 – 2000 was brought into existence by dozens of experts in photography from 34 European countries.

Material from Albania to the Ukraine is covered in each volume, including: indexes of names, maps, chronological tables giving a historical overview of the cultural, socio-political and photo-technical events during a given time range, basic biographies of the mentioned and also the unmentioned photographers who have a place of honour in the history of photography over that period, and bibliographies and detailed biographies of the authors.

With respect to content, the encyclopedia consists of more than 2,000 pages and more than 1,800 photographs by famous names such as: Laszlo-Moholy Nagy, Arthur Benda, René Magritte, Paul Nougé, František Drtikol, Jaromír Funke, Edith Tudor-Hart, Paul Nash, Brassai, André Kertész, Luigi Veronesi, Witkacy, Irena Blühová, Alexander Rodchenko, Martin Parr, Antonín Kratochvíl, Anton Corbijn and many others ...

This encyclopedia was published in English and it is intended for anyone who is interested not only in the history of photography, but also in the history of the individual European countries, the development of photography, and the political background of the given period.

The aim of this publication is to fill a gap in the theory of photography. It fulfils the function of a basic informational manual, which meets the demands of the general public. In terms of expertise, this encyclopedia is a serious academic piece of work, which builds the foundation for further comprehensive research on European photography.
In the lecture will participate Tsvetan Tomchev, author of the text for the history of the Bulgarian photography, published in the III volume of the encyclopedia. 
Tsvetan Tomchev is a photojournalist, researcher of the history of the Bulgarian reportage photography, teaching in the New Bulgarian University and organizer of the competitions of reportage photography in Bg press photo.

*The lecure is free and will be held in English! At the location you can also look through the encyclopedia and buy your own copy.

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии