ФОТОЗИТИ - фотографски уъркшоп за изработване на „фензини” с испанския фотограф Рикардо Касес / 28, 29 и 30 юни / София

Галерия Synthesis | 28 Юни 2019 - 30 Юни 2019
28, 29 и 30 юни,
София, бул. "Васил Левски"55

Със своята свободна и лесна природа, това е чудесен начин за изработване на издание – няма нужда от висококачествен печат и подвързване.

В рамките на 2-3 дни група от 12-15 фотографа ще работи в колектив, за да направи спонтанен, хаотичен и вълнуващ портрет на мястото. Зинът ще бъде изработен от снимки, направени от всички участници по време на уъркшопа.

След като всеки представи своята работа и след вникване в индивидуалния му стил, участниците ще получат специфични задачи,  позволявайки на “това чудовище” от 12-15 глави да измисли нов Fotoziti. 

Всеки участник ще получи финалния PDF, който ще може да отпечата сам.

Целта на този уъркшоп е да разгледа работата на фотографа и творческия процес, подхода, фотографската практика и редактирането на фотографии.

Събитието в включено в програмата на десетото издание на Месец на фотографията и се случва в партньорство с Институт Сервантес.


 

ПРОГРАМА:

ДЕН 1 (3 часа) 17:00 – 20:00 ч.
    • Представяне на уъркшопа
    • Рикардо Касес ще покаже свои проекти и ще сподели отношението си към фотографията: от негова лична и професионална гледна точка;
    • Участниците ще представят своята работа.
Общ преглед и конструктивна критика на работата на всеки участник.
Обсъждане на творческия процес, подхода, фотографската практика и редакторската работа. Рикардо ще разкаже и покаже с примери, различни „решения“ на един фотографски проект.
ДЕН 2 (10 часа) 10:00 – 20:00 (1 час обедна почивка)
    • Изработване на фензин – Фотозити: как да подходим към задачите и да работим по създаването на изображения
ДЕН 3 (10 часа) 10:00 – 20:00 (1 час обедна почивка)
    • Създаване на Фотозити: редактиране, поредност на кадрите и оформление на страниците
    • Прожекция на селектирани кадри снимани по време на уъркшопа и отпечатване на едно издание на Фотозити.

Изисквания към участниците
Уъркшопът е отворен за всички нива на фотографски умения
Оборудване и предварителна подготовка
Всички участници трябва да подготвят завършен проект или селекция от най-добрите им снимки, и в двата случая 20-25 фотографии. Снимките трябва да бъдат отпечатани на хартия (13х18 см). Работата ще е по-лесна, ако работим с хартиени копия отколкото с дигитални снимки.

Такса за участие в уъркшопа: 350 лв.

Записване за участие:
За да се включите за участие в уъркшопа изпратете заявка с двете имена и телефон за контакт на photo@photosynthesis.bg до 20 юни 2019г. 

Вижте повече тук: 
https://fotoziti.wordpress.com/
 

За Рикардо Касес:

Роден в Орихуела, Аликанте(Испания) през 1971. Бакалавър по Информационни науки от  Universidad del País Vasco, Билбао(Испания). През 2006 се присъединява към колектива  Blank Paper. 

През 2009 заедно с дизайнера Наталия Троитиньо създават школата Fiesta Ediciones, а от 2013 е член на платформата AMPARO.

От 2007 работи като преподавател в CASA, Blank Paper School , European Institude of Design и Efti(Мадрид, Испания).

Работата му се представя от галериите: Angeles Baños (Бадахос, Испания) and La Fresh Gallery (Мадрид, Испания), Temple (Париж), EspaceJB (Женева, Швейцария) and Dillon + Lee Gallery (Ню Йорк).

Публикувани книги: El blanco (Dalpine, 2016), El Porqué de las naranjas (Mack Books, 2014), Paloma al aire (Photovision-Schaden-Dewi Lewis, 2011), La caza del lobo congelado (Fiesta Ediciones-Cuadernos de la Kursala, Universidad de Cadiz, 2009) and Belleza de barrio (Universidad de Extremadura, 2008).
FOTOZITI (EN)

Fotoziti is about making a fanzine with Spanish photographer Ricardo Cases

With its free and easy nature, it is a great way to produce a publication – no need of high quality printing and binding.
During these 2,5 days a group of 12-15 photographers will work as a collective to make a spontaneous, chaotic and exciting portrait of a place. The fanzine will be collectively made with the images taken by all participants during the workshop.

After presenting the workshop and looking into all the participants´ different photographic styles, each of them will get a specific assignment; allowing “this monster” of 12-15 heads to come up with a new Fotoziti.

Every participant can finally take a pdf of the fanzine with them.

The aim of this workshop is to review the photographer’s work and to talk about the creative process, the approach, the photographic practice and the editing.

The event is part of the tenth edition of The Month of Photography and is a collaborative project with Cervantes Institute. 

Schedule

DAY 1 (3 hours) 5- 8pm
    • Workshop presentation
    • Ricardo Cases will show and talk about his relationship to photography, from his personal to his professional point of view
    • Presentation of the participants´ work
An overview and constructive critique of each participant´s work
Discussing the creative process, the approach, the photo practice and the editing. Ricardo will show and explain, with some examples, different “solutions” on how a project can be solved.
DAY 2 (10 hours) 10pm – 8pm (1 hour lunch break)
    • Production of fanzine – Fotoziti: how to approach the assignments and working on the production of the images.
DAY 3 (10 hours) 10pm – 8pm (1 hour lunch break)
    • Fotoziti production: editing, sequencing and working on the layout.
    • Screening a selection of photographs produced during the workshop and printing one issue of Fotoziti.
Requirements
The workshop is open to all levels.
Equipment
    • A digital camera
    • All participants should bring a finished project or a selection of their best pictures, in both cases 20–25 images. The images should be printed on paper (13 x 18 cm). It´s easier to work with prints than digital images.

Workshop Fee: 350 lv

How to participiate: Please sent an e-mail to photo@photosynthesis.bg till 20.06.2019


Ricardo Cases Bio 

Born in Orihuela, Alicante (Spain) in 1971, he holds a BA in Sciences of Information from the Universidad del País Vasco, Bilbao (Spain). In 2006 he joined the Blank Paper Photography Collective. 

In 2009 created with the designer Natalia Troitiño Fiesta Ediciones and since 2013 a member of the AMPARO platform.

Since 2007 he develops his work as a teacher in CASA, Blank Paper School , in the European Institude of Design (Madrid, Spain) and in Efti (Madrid, Spain).

He is represented by galleries Angeles Baños (Badajoz, Spain) and La Fresh Gallery (Madrid, Spain), Temple (Paris), EspaceJB (Geneva, Switzerland) and Dillon + Lee Gallery (New York). 

He published the books El blanco (Dalpine, 2016), El Porqué de las naranjas (Mack Books, 2014), Paloma al aire (Photovision-Schaden-Dewi Lewis, 2011), La caza del lobo congelado (Fiesta Ediciones-Cuadernos de la Kursala, Universidad de Cadiz, 2009) and Belleza de barrio (Universidad de Extremadura, 2008).


 

Фотогалерия: ФОТОЗИТИ - фотографски уъркшоп за изработване на „фензини” с испанския фотограф Рикардо Касес / 28, 29 и 30 юни / София

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии