Фотографска изложба ОТПЕЧАТЪЦИ

На 18.02.2009 г. от 18.30 ч. в Галерия "Кръг +" (ул. "Будапеща" 5), в София ще се състои откриването на изложба "Отпечатъци", която представя фотографии на Георги Ст. Георгиев (1881-1959) и съвременни автори, интерпретиращи неговото творчеството в своите произведения, създадени в стила на благородните фотографски процеси.
Изложбата ще продължи до 8.03.2009 г.

Изложбата “Отпечатъци” е крачка в посока към осъществяване на вече закъснелия, но все още очакван дискурс между фотографските поколения у нас. В обща експозиция са представени творби от класика на българската фотография Георги Ст. Георгиев (1881-1959) и от представители на групите “Ratts of the Capital” и “Наос”. Обединяващият елемент между тях са така наречените “благородни” фотографски процеси и характерната естетика, обусловена от тях. 
Благородните фотографски процеси (солен печат, цианотипия, бромомасло, гум бихромат и пр.) са специфична част от историята на българската и световната фотография. В голяма степен те определят фотографската естетика в продължение на десетилетия, най-вече в периода от края на ХІХ до средата на ХХ в., макар че не са престанали да съществуват до днес. Свързани са с романтизма, пикторализма и символизма във фотографията – нарушават рязкостта и точността на фотографското изображение, като по този начин го доближават до живописта. У нас и в миналото, и днес малко автори се занимават с благородни фотографски процеси. Най-известният сред класиците е Георги Ст. Георгиев – потомствен фотограф, основател, дългогодишен ръководител и почетен председател на “Български фотоклуб” (създаден през 1920г. и функциониращ до днес), автор на малки и големи трудове, посветени на теорията и практиката на фотографията, един от основателите на списание “Кино и фото” (1946-1951), инициатор за създаването на Държавното полувисше училище за кинематография и фотография, негов директор и преподавател, организатор на първата национална изложба по художествена фотография и пр.
Групите “Ratts of the Capital” и “Наос” обединяват млади автори, вече наложили се като имена и характерна визия в съвременния фотографски живот у нас. Тяхна отличителна черта е заниманието с не-цифрова (аналогова) фотография и класически фотографски процеси. В изложбата “Отпечатъци” Александър Богданов, Велислава Стойчева, Венета Захариева, Веселина Скумова, Владислав Лепоев, Димитър Граматиков, Иван Ненчев, Милован Колев, Михаил Лозанов, Пенко Скумов и Петър Влахов интерпретират творчеството на Георги Георгиев и представят своите произведения, издържани в техниката и естетиката на благородните фотографски процеси.

Катерина Гаджева

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии