Фарове от Българското Черноморие - фотографска изложба на Владимир Спасов / 08.08 - 30.08.2019 / Варна

Фотосинтезис Варна | 08 Август 2019 - 30 Август 2019
Начало: 08.08 (четвъртък), 19:00 ч.
във Фотосинтезис - Варна, ул. „Княз Борис I„ 64
Изложбата може да бъде видяна до 30.08.2019 г. 


"Темата, по която работя са изчезващите морски навигационни светлини (фарове). Поради навлизането на съвременните технологии и сателитната навигация, тези светлини са обречени на изчезване. Това породи у мен желание да документирам и запечатам във вид на фотография тези архитектурни и навигационни обекти за поколенията. Проектът е с начало 2014 година и продължава.

Представената серия обхваща обекти по българското Черноморие. Заснети са фарове между гр. Ахтопол и гр. Шабла в периода 2014-2018 г. Към днешна дата заснетият в Царево фар вече е подменен с бронзова статуя, а старият фар на нос Галата е на път да бъде погълнат от свлачище."

Владимир Спасов
 


Владимир Спасов

Роден 1968 в София, България.
Живее и работи в София
Завършил 1991 ТУ София - магистър по телекомуникационни технологии.
Изучавал Съвременно фотографско изкуство при Ивайло Стоянов. 
Участва в майсторския клас на Ивайло Стоянов от 2014

Самостоятелни изложби:
2017   “Скулптура и пространство” съвместен проект с Милена Иванова и Николай Пандърски, галерия Фотоконцепт, София, България
2016   “Морски фарове”, Български културен институт, Братислава, Словакия – част от 26 международен фестивал месец на фотографията.
2015   “Морски фарове”, галерия Фотоконцепт, София, България
Групови изложби
2018   Сюрреализъм в баналното, GIFTED, София, България
2017   LENSCULTURE зимна селекция принтове, галерия Klompching, Ню Йорк, САЩ
2017   Годишна изложба на секция 13 за неконвенционално изкуство, Съюз на Българските художници, София, България
2016   Фотография и музика, Галерия 2.0 , София, България
2016   Полиптих, Център за култура и дебат “Червената къща” , София, България
2015   Winterhits, Център за култура и дебат “Червената къща” , София, България
2014   Съвременна концептуална фотография – част от фестивала Zona Cultura Fest, София, България

Публикации:
Списание National Geographic България, стр. 108-113, брой януари 2016


 

* * *

Concept

I’m interested in nautical navigation lights (lighthouses), which are about to disappear due to new navigations systems such as GPS and GLONASS. For that reason, I decided to photograph and memorize these architecture creatures. Project started in 2014 and is still open.
The presented series shows Bulgarian sea coast lighthouses between cities of Ahtopol and Shabla photographed in 2014 - 2018. During this period on of the lighthouses was changed with bronze statue and the old Galata lighthouse is on his way to the sea due to landslide.VLADIMIR SPASSOV

Born: 1968 in Sofia, Bulgaria.
Lives and works in Sofia.
Master of Science degree in Telecommunications from Technical University of Sofia in 1991.
Studied in Ivaylo Stoyanov’s contemporary photography art classes and participates in his master class since 2014.
 
PERSONAL EXHIBITIONS

2017   Sculpture and Space, tandem project with Milena Ivanova and Nikolay Pandarski, Photoconcept Gallery, Sofia, Bulgaria
2016   Lighthouses, Bulgarian Culture Institute, Bratislava, Slovakia – part of 26th International Month of Photography Festival
2015   Lighthouses, Photoconcept Gallery, Sofia, Bulgaria 

GROUP EXHIBITIONS

2018   Surrealism in the banal, GIFTED, Sofia, Bulgaria
2017   LENSCULTURE WINTER PRINT SHOW, Klompching Gallery, New York, USA
2017   Anivercery exhibition of Section 13, Union of Bulgarian Artists, Sofia, Bulgaria
2017   We Are Young …, Gallery Synthesis, Sofia, Bulgaria
2016   Photography and Music, Gallery 2.0, Sofia, Bulgaria
2016   Polyptih, The Red House Center for Culture and Debate, Sofia, Bulgaria
2015   Winterhits, The Red House Center for Culture and Debate, Sofia, Bulgaria
2014   Modern Conceptual Photography Exhibition – Part of Zona Cultura Fest, Sofia, Bulgaria 

MAGAZINES 

National Geographic Bulgaria, p.108-113, January, 2016// Изложби / Изложби | PhotoSynthesis | Август 08, 2019

Фотогалерия: Фарове от Българското Черноморие - фотографска изложба на Владимир Спасов / 08.08 - 30.08.2019 / Варна

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии