Видео конкурс на Сони България: #Какво, #кой, #къде / 21.12.20 - 31.01.21

PHOTOSYNTHESIS | 21 Декември 2020 - 31 Януари 2021
#Какво, #кой, #къде?
 
Разкажи ни своя истински персонален разказ. Историята, която те описва най-добре чрез местни лични преживявания. Използвай трите думи и създай влог, който представя истинското ти аз. Участвай в конкурса и спечели голямата награда: Sony A6100 в комплект с обектив Sony 16-50 f/3.5 – 5.6 PZ!

В своето видео ни разкажи:
 

#Kакво обичаш да правиш, каква е твоята страст?
 
#Кой си ти и с какво се занимаваш?
 
#Къде е мястото, на което живееш?
 
Как да участваш:
 
1. Създай своето кратко видео по темата с продължителност между 3 и 5 минути.

2. Постави в него логото на конкурса, което можеш да свалиш от галерията по-долу.

3. Качи своето видео в профилът ти в YouTube. Видеото трябва да бъде публично. Заглавието трябва да съдържа ключови думи Sony Vlog Contest BG, както и твоето оригинално заглавие.

4. Сподели видеото в твоя Facebook профил и използвай хаштаг #sonyvlogcontestbg. Необходимо е публикацията ти да бъде публична.

Победителят ще бъде обявен след 17.02.2021г. Участия се приемат до 31.01.2021г.Правила и условия на Sony Vlog Contest Bulgaria


1.    Организаторът на Sony Vlog Contest Bulgaria ("Конкурс") в България е Sony Europe B.V., клон България, с адрес 1782 София, България, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 4, офис 404 ("Sony"). Конкурсът не е спонсориран, одобрен, администриран от или свързан с YouTube или Facebook. Всеки участник в Конкурса освобождава напълно Facebook или YouTube от отговорност.
2.    Конкурсът е достъпен за лица над 16 години с личен профил във Facebook, които са жители на Република България ("Регион, отговарящ на условията"). Служители на компании от групата на Sony и членове на техните семейства нямат право да участват.
3.    Конкурсът започва на 21 декември 2020 г. и ще приключи на 31 януари 2021 г. ("Период на конкурса"). Наградата ще бъдат комплект фотоапарат Sony Alpha 6100 с обектив Sony SEL 16-50mm f/3.5-5.6 PZ за един победител.
4.    За да участвате в Конкурса, трябва да изпълните следните стъпки:

Стъпка 1: създайте собствено видео с продължителност от 3 до 5 минути за страстта ви (какво), вашата професия (кой) и вашето местоположение (къде).
Стъпка 2: качете видеото в профила си в YouTube при следните условия:
o    Добавете следната ключова дума "Sony Vlog Contest BG" към заглавието на вашето видео
o    Добавете логото "Sony Vlog Contest BG" към миниатюрата на вашето видео.
Стъпка 3: Споделете връзка към видеото си в YouTube в профила си във Facebook и използвайте хаштаг #sonyvlogcontestbg.
5.    Качените видеоклипове могат да са направени с всякакви устройства. Вашето видео в YouTube и вашата публикация във Facebook трябва да бъдат публични, за да участвате в Конкурса. След като бъдат публикувани, вашите видеоклипове трябва да останат в профила ви в YouTube до края на Периода на конкурса, посочен в раздел 3 по-горе. В противен случай вашето участие няма да бъде признато.
6.    След като изтеглят посочения печат и го добавят към своята миниатюра, описана в раздел 4 по-горе, изпратят видеоклиповете в съответствие с раздел 4 по-горе и вземат участие в Конкурса, участниците ще се считат за приети и обвързвани от правилата на Конкурса, както и от настоящите правила и условия. Всички допълнителни инструкции за вписване, определени от Sony и публикувани на Facebook страницата на Фотосинтезис, ще се считат за част от правилата на Конкурса.
7.    Всеки участник може да участва с един видеоклип, който да отговаря на правилата на Конкурса и настоящите правила и условия.
8.    Приемат се видеоклипове, променени чрез софтуер за редактиране на изображения или еквивалентни програми. Участникът гарантира, че подобряването на видеоклиповете е извършено чрез използване на законно придобит софтуер.
9.    Забранява се да се отбелязват или изпращат опозоряващи, клеветнически, неприлични, порнографски, обидни, застрашителни или незаконни материали (както видеоклипове, така и свързани коментари/отбелязвания) или материали, които може да представляват или насърчават поведение, което би се сметнало за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би нарушило по-друг начин закон, общите условия на YouTube или правилата за използване на Facebook. Участниците нямат право да изпращат видеоклипове, които включват водни знаци или марки на трети страни. Участниците не трябва да манипулират показатели в услугата YouTube, включително брой гледания, харесвания, нехаресвания или абонати, така че тези показатели да не отразяват истински ангажименти на потребителите с услугата YouTube.
10.    Sony ще разгледа всички отговарящи на условията видеоклипове, качени в YouTube и споделени във Facebook през Периода на конкурса, като те ще бъдат оценени според собствената преценка на Sony въз основа на нивото им на креативност, оригиналност и визуално/емоционално въздействие на изображението. Sony ще създаде списък с 20 подбрани кандидати въз основа на посочените по-горе критерии, а окончателното определяне на победителите ще бъде извършено от панелно жури, чиито решения ще бъдат окончателни и обвързващи.
11.    С печелившият кандидат ще бъде осъществена връзка чрез Facebook Messenger oт представител на Sony и ще бъде помолен да изпрати файла на избраното видео, за да се демонстрира съответствие с правилата на Конкурса и настоящите правила и условия. След това представител на Sony ще се свърже с печелившият кандидат чрез Facebook Messenger или имейл с инструкции за това как да получи наградата си. Ако някой потенциален победител не отговори и не изпълни инструкциите в първоначалното съобщение от Facebook Messenger в рамките на пет (5) дни или ако данните разкрият, че видеото не отговаря на настоящите правила и условия, участникът няма да има право да получи наградата и ще бъде избран друг победител.
12.    Наградата не може да се замени срещу пари в брой или кредит. Наградите не може да се разменят или прехвърлят. Ако наградата не може да бъде предоставена по някаква причина, Sony си запазва правото да предостави друга награда с еквивалентна стойност.
13.    Победителя поема напълно и самостоятелно отговорността за индивидуални данъчни задължения, свързани с получаването на наградата, и приемайки я, освобождава Sony от всякаква подобна отговорност.
14.    Връзка с победителя ще бъде осъществена от Facebook Messenger от представител на Sony след 17 февруари 2021 г., а наградата ще бъде изпратена до него до края на февруари 2021 г. безплатно. Наградата ще бъде доставена само до адрес в Регионът, отговарящ на условията, посочен в раздел 2 по-горе. Получаването на наградата може да отнеме няколко дни. Печелившият участник ще бъде обявен на Facebook страницата на Фотосинтезис след 17 февруари 2021 г.
15.    Конкурсът ще се оценява от панелно жури, подбрано от Sony, а печелившият участник ще бъде избран въз основа на цялостна композиция и креативност/оригиналност на видеото.
16.    Приемането на наградата ще означава, че победителят дава разрешение на Sony да използва името, изображението и/или образа му за редакторски, рекламни, промоционални, маркетингови и/или други цели без допълнително възнаграждение освен в случаите, когато това се забранява от закона. Освен уведомяването на победителя няма да бъдат приемани запитвания относно участията или избора на победител.
17.    Като изпраща видеоклипове за Конкурса, участникът гарантира, че: (1) изпратените видеоклипове и начина на участие в Конкурса, както и самото изпращане, отговарят напълно на общите условия на YouTube , общите правила на Facebook, правилата на Конкурса и настоящите правила и условия; (2) видеоклиповете са оригинални, заснети от участника; (3) участникът притежава всички права (включително авторски) върху изпратените видеоклипове; (4) видеоклиповете не нарушават правата на трето лице (включително правото на публичност, поверителност или други еквивалентни права на човека); (5) е получено разрешение (включително разрешение от родители или настойници, в случай че в представените видеоклипове е получено изображение и каквато и да е друга лична информация на деца) за използване на изображението и всяка друга лична информация на всяко лице, включено в някое от изпратените видеоклипове в съответствие с настоящите общи условия; и (6) са получени съответните лицензи, разрешения и/или издания за използване на музика, изображения, видео, аудио, снимки, текст или други материали, съдържащи се в такива видеоклипове, от собствениците им. Участникът признава, че изпращането на видеоклипове от източници трети лица (включително например други уеб сайтове или блогове) е забранено и използването на такива видеоклипове без разрешение може да представлява нарушаване на авторските права.
18.    Участията може да бъдат дисквалифицирани, изключени от конкурса, а наградaтa – анулиранa, ако Sony с основание установи нарушаване на правила на Конкурса, настоящите правила и условия, Насоките на общността на YouTube или обществения ред и морал.
19.    Участникът предоставя на Sony неотменим, неексклузивен, безплатен лиценз да копира, променя, редактира, адаптира, публикува, възпроизвежда, показва, разпространява или използва по друг начин (включително употреба за търговски и/или PR цели) предоставените видеоклипове под каквато и да е форма или среда, навсякъде по света, за неограничен период (включително право на подлицензиране на други компании от групата на Sony). По-специално участникът признава и се съгласява, че изпратените видеоклипове могат да бъдат публикувани на уеб сайтовете и акаунтите в социалните мрежи на компаниите на групата на Sony.
20.    Sony не поема отговорност във връзка с използването на публикация на изпратените видеоклипове и участникът ще носи цялата отговорност за разрешаването на спорове с трети лица относно изпратените от него видеоклипове за собствена сметка. Участникът се съгласява да предпазва и защитава Sony, нейните свързани компании, директори, служители и представители от и срещу всякакви искове, щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи от участието му в Конкурса, включително използването от Sony на изпратените видеоклипове и приемането или използването на наградата от страна на участника.
21.    Sony не прави декларации или гаранции, независимо дали изрични, или подразбиращи се, за този Конкурс или наградaтa, освен изрично описаното в правилата на Конкурса и настоящите правила и условия. Sony не носи отговорност за технически грешки или грешки в платформата YouTube или Facebook, които може да попречат на даден потребител да участва в Конкурса или да получава или изпраща директни съобщения. Sony не се стреми да изключи отговорността за смърт или телесна повреда, дължащи се на проявена от фирмата небрежност.
22.    Sony има право без предизвестие да отмени, спре или отложи или да промени продължителността на Конкурса по всяко време.
23.    Личната информация на участниците ще се обработва в съответствие с правилата за поверителност на Sony и ще се използва само за целите на администрирането и публичността на Конкурса, включително за комуникации, свързани с Конкурса, управление на участия, изпращане на награди, показване на печеливши участия и за цели, свързани с тези дейности. С участието си в конкурса се съгласявате вашето име и държава или регион да бъдат публикувани заедно с изпратеното от вас видео.
24.    Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще бъде унищожена или изтрита след края на Конкурса освен в случая на победител и участници, чиито видеоклипове ще се използват.
25.    Ако Sony бъдат задължени да разкрият каквато и да е информация на участниците от държавните органи или това се изисква от закон, наредба, правило, регламент или съдебно разпореждане, приложими за Sony, независимо от други разпоредби на тези условия, Sony може да разкрие въпросната информация; при условие че Sony предприеме разумни стъпки за получаване на разумно третиране на въпросната информация.
26.    Неуспешното прилагане от страна на Sony на което и да е от тези правила или условия не представлява отказ от права по съответната клауза.
27.    Конкурсът, включително правилата на Конкурса и настоящите правила и условия, се регулира от българското законодателство. Всички спорове относно Конкурса попадат в юрисдикцията на съдилищата на Република България.


// Актуално / Конкурси | | Декември 21, 2020

Фотогалерия: Видео конкурс на Сони България: #Какво, #кой, #къде / 21.12.20 - 31.01.21

Коментари

Регистирайте се, за да добавите коментар.
Ако вече имате регистрация, влезте с потребителското си име и парола.

Коментари (0)

Прочети още статии