Портрет на актьора Ованес Торосян като Никола Тесла

Изпратете сигнал до администратор  

За всички други случаи, използвайте
moderator@photosynthesis.bg

Благодарим ви
за съдействието!