На обичайното място...Уличния фенер , прозореца с червените пердета.

Изпратете сигнал до администратор  

За всички други случаи, използвайте
moderator@photosynthesis.bg

Благодарим ви
за съдействието!