Прашни цветя от младостта на сърцето ми в гръдта ти униват и вехнат без спомен

Изпратете сигнал до администратор  

За всички други случаи, използвайте
moderator@photosynthesis.bg

Благодарим ви
за съдействието!