1. Участници                      
В конкурса могат да участват всички желаещи, любители и професионалисти, без ограничение във възраст и национална принадлежност.

Членовете на журито на конкурса, неговите организатори и техни близки могат да публикуват произведения, без да участват в разпределението на наградите.

2. Как да участвате                      
За участие е необходимо да се регистрирате на уеб-страницата на photosynthesis.bg. Произведенията се публикуват чрез предвидения за целта формуляр на страницата на конкурса.

Всеки участник има право да участва с по едно (1) произведение фотография или илюстрация във всяка категория на конкурса - FineArt Фотография и Илюстрация

До приключване на оценяването от журито на конкурса, участващите произведения остават анонимни и видими само в галерията на конкурса.

3. Награден фонд

Награден фонд
Голяма награда на журито в категория FineArt Фотография: 500лв. ваучер за печат на Hahnemühle FineArt хартия
Втора награда на журито в категория Фотография: 300лв. ваучер за печат на Hahnemühle FineArt хартия
Голяма награда на журито в категория Илюстрация: 500лв. ваучер за печат на Hahnemühle FineArt хартия
Втора награда на журито в категория Илюстрация: 300лв. ваучер за печат на Hahnemühle FineArt хартия

Допълнителни награди
Селектираните от журито 30 броя фотографии в галерия ИЗБРАНО получават безплатен принт на своята фотография с размер 60х40 / 40х60см или 50х50см върху Hahnemühle FineArt хартия
Селектираните от журито 30 броя илюстрации в галерия ИЗБРАНО получават безплатен принт на своята работа с размер 60х40 / 40х60 см или 50х50см върху Hahnemühle FineArt хартия

4. Срокове и етапи на конкурса          

Срокове и етапи на конкурса          
Първи етап – Качване на фотографии и илюстрации за участие: от 10 май до 10 юни 2021 г.
Публикуването на фотографии за участие започва в 00:01 часа на 01 май 2021г. и приключва в 23:59 на 31 май 2021г.

Втори етап – Селекция от журито на конкурса: от 10 до 15 юни 2021г.
На втория етап на конкурса журито прави селекция от до 30 произведения във всяка от категориите на конкурса, които се публикуват в галерия ИЗБРАНО на 16 юни.

Трети етап – Журиране 16 юни – 20 юни
На третия етап на конкурса журито определя наградите във всяка от категориите. Журирането се извършва на база на хартиено копие.
Обявяването на наградите на журито е на 24 юни 2021г.

5. Изисквания към произведенията           
 
А) Авторство, тема и съдържание
В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии и илюстрации.
 
Фотографиите и илюстрациите, участващи в конкурса, не могат да съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.
 
Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички произведения, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса.

Б) Формат и технически изисквания
За участие се приемат файлове във формат JPEG в пропорция 3:2 или 1:1. Препоръчителният размер за оптимална визуализация на изображението е 1920 px по дългата страна. Не се препоръчва качването на по-малки изображения.

Селектираните от журито на конкурса изображения трябва да позволяват печат в размер 60х40 / 40х60 см или 50х50 см на 150 dpi. Селектираните изображения за галерия ИЗБРАНО, които не отговарят на условията за печат ще бъдат заменени със следващите по ред на номинация от журито.

7. Жури на конкурса

Фотография
Надежда Павлова
Калин Руйчев

Илюстрация
Ясен Гюзелев8. Авторски права                       
Правата върху произведенията, участващи в конкурса остават изцяло на автора.
 
Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални цели на конкурса.
 
Авторите на селектираните от журито произведения и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на селектираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.

Отпечатаните копия от селектираните от журито произведения остават за техните автори.